Hỗ trợ

Chính sách vận chuyển

  Thứ Mon, 03/12/2018  Đăng bởi: Nadyn Flower

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

  Thứ Mon, 03/12/2018  Đăng bởi: Nadyn Flower

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm v...

Đọc tiếp